Регистрация

Артистичен директор: професор Георги Спасов

Административен директор Петя Великова

Регистрация

* Име и Фамилия:

* Email:

Дата на извършване на банковият превод:

* Курс:

Oбразование - учебно заведение:

* Вашият Телефон:

Дата на раждане:

Националност:

Говорими езици:

* Репертоар за майсторския клас:

* Желаете ли Резервация за Нощувки
ДаНе

Брой нощувки:
[Nights]

Брой души за една нощувка:
[For how many people]

Контакти

Бургас 8000, ул. Силистра 1, ет. 1,
GSM: 0887 648 100
e-mail: artacademy.bg@abv.bg

Всички участници
от музикалните дисциплини са задължени да изпратят “Репертоар за майсторски клас”.
Всички останали участници в прозореца “Репертоар за майсторски клас” изпишете някакъв символ.