Имената на успелите кандидати за стипендии и победителите в състезанието по кларинет MAXTON ще бъдат публикувани след започване на магистърските курсове.

Всеки активен и пасивен участник ще получи Диплом.