Уършоп по творческо писане

„Лятната Академия на изкуствата” вече утвърди своята традиция в културния афиш на Созопол.  През 2017 година от 1.07. до 8.08.2017 год. майсторските класове са 10 на брой като имаме нова специалност – творческо писане с удивителната преподавателка  Вяра Николова, която e създала   Школа по творческо мислене и писане като проект за извънкласни занима­ния. Всяко от занятията в Школата има своята глобална тема, свързана с взаимоотношенията между хората и общо­човешките ценности (приятелство, любов, вяра, щастие, надежда, мечти, упоритост, находчивост, мъдрост, смисъл на живота, милосърдие…) , представена многоаспектно .

Дари сега

Дари сега