Поради световната пандемия от COVID-19, моля, спазвайте всички разпоредби за влизане в България. В случай на анулиране на майсторския клас от кандидата, таксата ще бъде върната, с изключение на таксата за регистрация.

В случай на анулиране на фестивала всички такси, платени на фестивала, ще бъдат върнати, включително таксата за регистрация.